Zigmantas BALČYTIS : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Narys 

Biudžeto kontrolės komitetas 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pavaduojantis narys 

Užsienio reikalų komitetas 

Pastarojo meto veikla 

„Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui (A8-0346/2018 - Daniel Dalton)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Samoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (A8-0376/2018 - David Martin)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai