Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Pagrindinis puslapis 

Pirmininkė 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

Narė 

CPCO  
Komitetų pirmininkų sueiga 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojanti narė 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

Pastarojo meto veikla 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Valstybės pagalbos taisyklės: naujosios valstybės pagalbos rūšys (A8-0315/2018 - Sander Loones)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai