Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Pagrindinis puslapis 

Pirmininkė 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

Narė 

CPCO  
Komitetų pirmininkų sueiga 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojanti narė 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

Pastarojo meto veikla 

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai