Viktor USPASKICH : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys
  • 20-07-2009 / 15-11-2012 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Biuro narys

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 15-11-2012 : Darbo partija (Lietuva)

Narys 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regioninės plėtros komitetas
  • 16-09-2009 / 15-11-2012 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
  • 19-01-2012 / 15-11-2012 : Regioninės plėtros komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 16-07-2009 / 08-12-2010 : Užsienio reikalų komitetas
  • 16-09-2009 / 15-11-2012 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
  • 10-12-2010 / 15-11-2012 : Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos  
- REGI_AD(2010)431009 -  
-
REGI 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės  
- REGI_AD(2011)465038 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl geresnio Europos reagavimo į nelaimes: civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo  
- REGI_AD(2011)464790 -  
-
REGI 

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai