Jean-Paul BESSET
 • Jean-Paul
  BESSET
 • Prancūzija
 • Gimimo data: 1946 m. rugpjūčio 17 d., Chamalières

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narys

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europe Écologie (Prancūzija)

Narys

 • 14.09.2009 / 18.01.2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis
 • 19.01.2012 / 01.07.2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 02.07.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojantis narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žuvininkystės komitetas
 • 19.01.2012 / 26.06.2012 : Transporto ir turizmo komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

10

Krizė Europos žuvininkystės sektoriuje išaugus naftos kainoms (diskusijos)

09-05-2011 P7_CRE(2011)05-09(17)

Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa (diskusijos)

17-06-2010 P7_CRE-REV(2010)06-17(5)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

17

PRANEŠIMAS dėl draudimo nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių

ECON
06-01-2014 A7-0005/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002

PECH
18-11-2013 A7-0395/2013

PRANEŠIMAS dėl nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos

ECON
22-10-2013 A7-0343/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Latvijoje 2014 m. sausio 1 d.

ECON
25-06-2013 A7-0237/2013

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

PECH
20-06-2012 PECH_AD(2012)487807

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl konstitucinių problemų, susijusių su daugiapakopio valdymo procedūra Europos Sąjungoje

ECON
30-10-2013 ECON_AD(2013)504128

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)

PECH
20-09-2012 PECH_AD(2012)492588

NUOMONĖ dėl šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymo

REGI
28-02-2012 REGI_AD(2012)480527

NUOMONĖ dėl tausiai išteklius naudojančios Europos

PECH
24-01-2012 PECH_AD(2012)467080

NUOMONĖ dėl žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“

REGI
12-07-2011 REGI_AD(2011)465040

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

17

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

04-02-2014 B7-0144/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP))

13-12-2011 B7-0723/2011

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rafah Nashed atvejo Sirijoje

26-10-2011 RC-B7-0565/2011

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

13-09-2011 RC-B7-0482/2011/perž. 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos

12-09-2011 B7-0485/2011

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos, Jemeno ir Bahreino, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse

04-07-2011 B7-0447/2011/perž. 1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl paramos stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą

20-09-2010 P7_DCL(2010)0071 Priimta

Detalės

Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU

Pateikimo data : 20-09-2010
Galioja iki : 20-12-2010
Priimta (data) : 16-12-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0497
Pasirašiusiųjų skaičius : 423 - 16-12-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

9

  Conditions in Italian prisons

01-10-2012 E-008766/2012 Komisija

Europos žuvininkystės indėlis įgyvendinant strategiją "Europa 2020"

19-10-2011 O-000277/2011 Komisija

  ERIKA III package - Transposition of Directives 2009/16, 2009/17 and 2009/21 in France

30-03-2011 P-003430/2011 Komisija

  Labelling of 'dolphin-safe tuna'

01-10-2010 E-8225/2010 Komisija

  EU compliance with RFMO decisions

01-10-2010 E-8224/2010 Komisija

  Fleet capacity

01-10-2010 E-8214/2010 Komisija

  DG SANCO and fishing vessels

01-10-2010 E-8213/2010 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija