Edvard KOŽUŠNÍK

Frakcijos

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Občanská demokratická strana (Čekija)

Narys

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pavaduojantis narys

  • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Teisės reikalų komitetas
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
  • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Teisės reikalų komitetas
  • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Vystymosi komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

84

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (diskusijos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(4)

Programa „Erasmus visiems“ (A7-0405/2012 - Doris Pack)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.7)

Klaidinanti reklama (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.13)

Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(10.8)

Paslaugų vidaus rinka (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(6.18)

Televizija su ryšio galimybėmis (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(14.10)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl Europos standartizacijos ateities

IMCO
07-10-2010 A7-0276/2010

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

7

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų

IMCO
11-01-2013 A7-0007/2013

PRANEŠIMAS dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą

IMCO
23-03-2011 A7-0071/2011

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

DEVE
05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493

NUOMONĖ dėl Parlamento pozicijos dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai

IMCO
01-09-2011 IMCO_AD(2011)466965

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

16

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis

IMCO
12-11-2013 IMCO_AD(2013)519594

NUOMONĖ 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui

IMCO
08-10-2013 IMCO_AD(2013)514574

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto (visi skirsniai)

IMCO
17-09-2012 IMCO_AD(2012)491367

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa

IMCO
11-07-2012 IMCO_AD(2012)488019

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. III skirsnis. Komisija

IMCO
29-02-2012 IMCO_AD(2012)478615

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų

IMCO
15-02-2012 IMCO_AD(2012)478334

NUOMONĖ dėl konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos. E. valdžia kaip pradininkė

IMCO
22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731

NUOMONĖ dėl PVM ateities

IMCO
02-09-2011 IMCO_AD(2011)467151

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

NUOMONĖ dėl 27-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos (2009 m.)

IMCO
26-05-2011 IMCO_AD(2011)460949

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

16

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo

11-06-2012 B7-0304/2012

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Baltarusijoje

18-01-2011 RC-B7-0044/2011

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Baltarusijoje

17-01-2011 B7-0053/2011

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Venesuelos, ypač dėl Marijos Lourdes Afiuni atvejo

07-07-2010 RC-B7-0414/2010

  Motion for a resolution on Venezuela, Maria Lourdes Afiuni case

05-07-2010 B7-0437/2010

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų

09-06-2010 B7-0298/2010

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Mianmare (Birmoje)

19-05-2010 RC-B7-0283/2010

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tailando

19-05-2010 RC-B7-0278/2010/perž. 1

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro cianido kasybos technologijų draudimo Europos Sąjungoje

28-04-2010 RC-B7-0238/2010/perž. 1

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

5

Vietinės kilmės tautinių mažumų teisių pažeidimai Lietuvos Respublikoje

15-12-2011 O-000331/2011 Komisija

Vietinės kilmės tautinių mažumų teisių pažeidimai Lietuvos Respublikoje

06-09-2011 O-000189/2011 Komisija

  Commission assessment of the project to complete the D8 motorway

16-06-2010 E-4350/2010 Komisija

  Activities of the High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens

03-09-2009 E-4358/2009 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija