Evžen TOŠENOVSKÝ : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pavaduojantis narys 

Transporto ir turizmo komitetas 
Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pastarojo meto veikla 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
ES kibernetinio saugumo aktas (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) CS  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai