François ALFONSI : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Regioninės plėtros komitetas 
Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis 

Kontaktai