• Sabine   VERHEYEN  

Sabine VERHEYEN : Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos  
- CULT_AD(2018)625467 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl kuriamo bendrosios skaitmeninės rinkos akto  
- CULT_AD(2015)565210 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo  
- CULT_AD(2015)549127 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl ES veiksmų plano siekiant iš naujo sutarti dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo  
- IMCO_AD(2015)546649 -  
-
IMCO