Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Vokietija
 • Gimimo data: 1956 m. lapkričio 3 d., München

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narys

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Vokietija)

Pirmininko pavaduotojas

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

Narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Teisės reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Teisės reikalų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Peticijų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Peticijų komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

65

Padėtis Šiaurės Korėjoje

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Europos Parlamento tyrimo teisė (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro (diskusijos)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (diskusijos)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (balsavimas)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (diskusijos)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

33

PRANEŠIMAS dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro pakeitimo

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

PRANEŠIMAS dėl Lisabonos sutarties nuostatų dėl Europos Parlamento įgyvendinimo

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

PRANEŠIMAS dėl daugiapakopio valdymo Europos Sąjungoje konstitucinių problemų

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

34

NUOMONĖ Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

NUOMONĖ dėl trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse tyrimo ataskaitos

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

NUOMONĖ dėl 29-osios metinės ES teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaitos (2011 m.)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

NUOMONĖ dėl ES reglamentavimo kokybės, subsidiarumo ir proporcingumo. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

NUOMONĖ dėl 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Visi skirsniai

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

NUOMONĖ Perspektyvinis politikos planavimas ir ilgalaikės tendencijos: poveikis biudžetui dėl pajėgumų stiprinimo

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

NUOMONĖ 2014 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Tailande

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vietnamo, ypač žodžio laisvės

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pabėgėlių iš Šiaurės Korėjos padėties

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

6

ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma

08-02-2012 O-000032/2012 Komisija

ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma

08-02-2012 O-000031/2012 Taryba

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Komisija

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos