Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narė

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Lenkija)

Narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pavaduojanti narė

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

139

Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (diskusijos)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą (diskusijos)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl galimų jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdų

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl vienodo atlyginimo už vienodą ar vienodos vertės darbą moteriškos ir vyriškos lyties darbuotojams principo taikymo

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

NUOMONĖ dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų (2012)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

29

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES

14-01-2014 RC-B7-0016/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES

13-01-2014 B7-0025/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo

10-06-2013 B7-0270/2013

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zimbabvės žmogaus teisių aktyvistų kalinimo

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Bahreine

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl avarijos susidūrus automobiliams, per kurią žuvo Oswaldo Payá, tyrimo

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Nebegalioja

Detalės

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Pateikimo data : 13-01-2014
Galioja iki : 13-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 119 - 14-04-2014

Rašytinis pareiškimas dėl gegužės 30 dienos paskelbimo globėjų šeimų diena

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Nebegalioja

Detalės

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Pateikimo data : 24-02-2010
Galioja iki : 17-06-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 125 - 17-06-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

46

VP/HR - Egipte sulaikomų moterų teisės

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Komisija

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Komisija

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komisija

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Komisija

Šmeižto dekriminalizavimas

18-06-2013 O-000070/2013 Komisija

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Komisija

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Komisija

Informacija apie priemones, kuriomis siekiama sumažinti jaunimo nedarbą

17-12-2012 E-011514/2012 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija