Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
 • Pirmininko pavaduotoja
 • Italija Forza Italia
 • Gimimo data: 1983 m. vasario 18 d., Garbagnate Milanese

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narė
 • 01.07.2014 ... : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Pirmininko pavaduotoja

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 26.01.2014 : Il Popolo della Libertà (Italija)
 • 27.01.2014 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italija)
 • 01.07.2014 ... : Forza Italia (Italija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Narė

 • 16.09.2009 / 04.07.2010 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 14.07.2014 ... : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 19.01.2017 ... : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pavaduojanti narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 16.09.2009 / 07.04.2013 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 08.04.2013 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 21.01.2016 / 04.04.2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
 • 19.01.2017 ... : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 02.02.2017 ... : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 02.02.2017 ... : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 02.05.2017 ... : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 14.03.2018 ... : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

907

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-oji sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.4)

Variklinių transporto priemonių garso lygis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.6)

Valstybių narių priežiūros sistemų kompiuterinės duomenų bazės (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.7)

Ryžių importas iš Bangladešo (A7-0304/2013 - Paul Murphy)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.9)

Medicinos prietaisai (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

NUOMONĖ dėl Žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“

IMCO
14-07-2011 IMCO_AD(2011)467030

NUOMONĖ dėl Bendrosios gaminių saugos direktyvos peržiūros ir rinkos priežiūros

ITRE
09-12-2010 ITRE_AD(2010)450905

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą

IMCO
06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038

NUOMONĖ dėl turistų lankomiausio žemyno – Europos (nauja Europos turizmo politika)

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

NUOMONĖ dėl daiktų interneto

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

NUOMONĖ dėl Viduržemio jūros šalių sąjungos

ITRE
08-04-2010 ITRE_AD(2010)439273

NUOMONĖ dėl 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitos

ITRE
04-02-2010 ITRE_AD(2010)430944

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

4

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl engiamų mažumų ir asmenų laisvės

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Nebegalioja

Detalės

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Pateikimo data : 13-01-2014
Galioja iki : 13-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 14-04-2014

Rašytinis pareiškimas dėl Europos vaikų dienos paskelbimo

18-01-2010 P7_DCL(2010)0003 Nebegalioja

Detalės

Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU

Pateikimo data : 18-01-2010
Galioja iki : 04-06-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 338 - 04-06-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

172

  Application of Directive 2011/24/EU

16-04-2014 E-004953/2014 Komisija

  European Health Insurance Card

16-04-2014 E-004952/2014 Komisija

VP/HR - Krymo totoriai

10-04-2014 E-004451/2014 Komisija

  Limiting the capacity of firearms

07-04-2014 E-004316/2014 Komisija

  Trade secrets

04-04-2014 E-004211/2014 Komisija

  9x19 (Parabellum) weapons calibre

18-03-2014 E-003187/2014 Komisija

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisija

VP/HR - Egipte sulaikomų moterų teisės

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels