Joanna SENYSZYN

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lenkija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

Narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Žmogaus teisių pakomitetis

Pavaduojanti narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 07.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

206

Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.2)

ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (A7-0051/2014 - Louis Michel)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.13)

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Padėtis Irake (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (diskusijos)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(3)

Padėtis Tailande

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(15.1)

Padėtis Sirijoje (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

1

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir išorinio socialinės apsaugos koordinavimo matmens

FEMM
07-11-2012 FEMM_AD(2012)496521

NUOMONĖ dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje

FEMM
23-09-2011 FEMM_AD(2011)467336

NUOMONĖ dėl Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“

FEMM
01-02-2011 FEMM_AD(2011)454683

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)504151

NUOMONĖ Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis

AFET
05-12-2012 AFET_AD(2012)496506

NUOMONĖ Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas

AFET
05-12-2012 AFET_AD(2012)496505

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

97

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl integruotos kūno kultūros siekiant harmoningo gabių sportui neįgalių ir sveikų moksleivių ugdymo

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Nebegalioja

Detalės

Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA

Pateikimo data : 15-04-2013
Galioja iki : 15-07-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 164 - 15-07-2013

Rašytinis pareiškimas dėl didesnės Europos Sąjungos paramos mėgėjų sportui

06-09-2010 P7_DCL(2010)0062 Priimta

Detalės

Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA

Pateikimo data : 06-09-2010
Galioja iki : 16-12-2010
Priimta (data) : 16-12-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0498
Pasirašiusiųjų skaičius : 385 - 16-12-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

51

VP/HR - Egipte sulaikomų moterų teisės

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisija

  Blasphemy laws in the EU

28-01-2014 E-000836/2014 Komisija

  Deployment of European funds

08-01-2014 P-000130/2014 Komisija

VP/HR - Moterys ir Kolumbijos taikos procesas

28-11-2013 E-013542/2013 Komisija

  VP/HR - Situation of women human rights defenders and journalists in Mexico

01-10-2013 E-011158/2013 Komisija

  VP/HR - EU-GCC Ministerial meeting

16-07-2013 E-008704/2013 Komisija

  VP/HR - EU-Israel relations

01-07-2013 E-007769/2013 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija