Marek Józef GRÓBARCZYK

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

13

Europos energetinio saugumo strategija (diskusijos)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Sprendimas, priimtas dėl energetikos sąjungos strateginės programos (diskusijos)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

ES Tarybai pirmininkausiančios Latvijos veiklos programa (diskusijos)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

ES Tarybai pirmininkausiančios Latvijos veiklos programa (diskusijos) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

1

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl naujos ES miškų strategijos – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

11

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nadijos Savčenko bylos

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete

04-03-2015 B8-0219/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

04-02-2015 B8-0130/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos plieno sektoriaus

10-12-2014 B8-0354/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių Uzbekistane

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Klausimai raštu

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komisija

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komisija

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komisija

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komisija

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Taryba

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komisija

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komisija

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komisija