Petru Constantin LUHAN

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narys

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunija)

Narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Regioninės plėtros komitetas

Pavaduojantis narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

642

Gaminių rinkos priežiūra (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Darbo jėgos atrankinis tyrimas (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Europos jūrų saugumo agentūra ir reagavimas į taršą (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Indėlių garantijų sistemos (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

12

NUOMONĖ 2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

NUOMONĖ dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo 2010–2012 m.

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

NUOMONĖ dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimo

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

NUOMONĖ dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), įsteigimo

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

NUOMONĖ dėl investavimo Europoje patrauklumo

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

5

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Dunojaus regiono strategijos įgyvendinimo

14-02-2011 B7-0131/2011

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Dunojaus regiono strategijos

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Dunojaus regiono strategijos

18-01-2010 B7-0036/2010

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miškų gaisrų 2009 m. vasarą

14-09-2009 B7-0039/2009

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl vaikų ir jų teisių apsaugos, atsižvelgiant į vaikams skirtą vardų erdvę internete

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Nebegalioja

Detalės

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 230 - 10-12-2013

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su išsėtine skleroze Europoje

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Priimta

Detalės

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Pateikimo data : 09-05-2012
Galioja iki : 13-09-2012
Priimta (data) : 13-09-2012
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2012)0357
Pasirašiusiųjų skaičius : 408 - 13-09-2012

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto

1

Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl savanoriško ženklinimo taisyklių dėl informacijos apie maisto produktų tinkamumą vegetarams arba veganams

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisija

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisija

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisija

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisija

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisija

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisija

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisija

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)