Nadja HIRSCH : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Tarptautinės prekybos komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojanti narė 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

Pastarojo meto veikla 

ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) DE  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas (A8-0348/2018 - Nuno Melo) DE  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (A8-0198/2018 - Franck Proust) DE  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai