Emma McCLARKIN : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Tarptautinės prekybos komitetas 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Pavaduojanti narė 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Kultūros ir švietimo komitetas 

Pastarojo meto veikla 

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Emma McCLARKIN  
Emma McCLARKIN 

EP tinkle „NEWSHUB“

Kontaktai