Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1967 m. birželio 8 d., Aberystwyth

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

142

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Spartesnis sanglaudos politikos įgyvendinimas (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra (diskusijos)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

15

PRANEŠIMAS dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

NUOMONĖ dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

8

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

NUOMONĖ Sąjungos teisės taikymo stebėjimas: 2014 m. metinė ataskaita

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

NUOMONĖ dėl kuriamo Bendrosios rinkos akto

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

NUOMONĖ dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

2

Klausimai raštu

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komisija

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komisija

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komisija

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komisija

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komisija

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komisija

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komisija

Klausimai žodžiu

4

Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

ES ekonominė diplomatija

02-05-2016 O-000075/2016 Komisija

MVĮ rėmimo koeficiento peržiūra

06-04-2016 O-000066/2016 Komisija

MVĮ galimybės gauti finansavimą

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels