Liem HOANG NGOC : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Prancūzija)

Narys 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ dėl 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto (visi skirsniai)  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
NUOMONĖ dėl Europos įmonių valdymo sistemos  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis, 131a straipsnis, II priedas

Atsakymai į klausimus ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Tai atsakymai į Parlamento narių klausimus Europos Centriniam Bankui ir į klausimus dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis, 131a straipsnis, II priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija