Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Biuro narys
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1969 m. lapkričio 15 d., Sutton Coldfield

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

159

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (balsavimas)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

Atminimo pagerbimas

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Komitetų ir delegacijų sudėtis

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

19

PRANEŠIMAS dėl mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų plano

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

PRANEŠIMAS „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

PRANEŠIMAS dėl Europos debesijos iniciatyvos

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

PRANEŠIMAS dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų

AFCO
20-12-2016 A8-0390/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

8

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

NUOMONĖ dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

NUOMONĖ dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

12

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

01-06-2016 B8-0724/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Jemene

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Jemene

06-07-2015 B8-0686/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

06-03-2015 B8-0238/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl ES rytinių regionų strateginio kelio „Via Carpathia“ tiesimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nebegalioja

Detalės

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Karpatų regiono ES

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nebegalioja

Detalės

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Pateikimo data : 14-12-2015
Galioja iki : 14-03-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 47 - 15-03-2016

Rašytinis pareiškimas dėl darbo pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę Venesueloje stiprinimo

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nebegalioja

Detalės

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Pateikimo data : 26-10-2015
Galioja iki : 26-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 27-01-2016

Klausimai raštu

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisija

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisija

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisija

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisija

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisija

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisija

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisija

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisija

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisija

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisija

Klausimai žodžiu

2

Padėtis plieno sektoriuje

05-11-2015 O-000139/2015 Komisija

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

3

 

Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels