Magdi Cristiano ALLAM

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narys
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“ - Pirmininko pavaduotojas/Biuro narys
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“ - Pirmininko pavaduotojas/Biuro narys

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italija)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Italija)

Pirmininko pavaduotojas

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Delegacija ryšiams su Izraeliu

Narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Izraeliu

Pavaduojantis narys

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

11

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Integruota vidaus kontrolės sistema - ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(23)

Pažangos ataskaita. Turkija (diskusijos)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Padėtis Jemene, Bahreine, Sirijoje ir Egipte (diskusijos)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (diskusijos)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Europos veiksmai, skirti terorizmo aukoms (diskusijos)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

10-09-2013 B7-0425/2013

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

4

Rašytinis pareiškimas dėl nepilnamečių vaikų teisių apsaugos siekiant išlaikyti artimą vaiko ryšį su abiem tėvais, net jeigu jie oficialiai gyvena skyrium ar yra išsituokę

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Nebegalioja

Detalės

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTA' , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 54 - 23-01-2014

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su gestaciniu cukriniu diabetu

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Nebegalioja

Detalės

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 65 - 10-12-2013

Rašytinis pareiškimas dėl būtinybės atsisakyti euro ir grįžti prie nacionalinių valiutų

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Nebegalioja

Detalės

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Pateikimo data : 12-03-2012
Galioja iki : 14-06-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 28 - 14-06-2012

Rašytinis pareiškimas dėl teisės visuomeninėse patalpose demonstruoti tautos kultūrai ir tapatybei būdingus religinius simbolius

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Nebegalioja

Detalės

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Pateikimo data : 23-11-2009
Galioja iki : 11-03-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 129 - 15-03-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Komisija

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisija

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Komisija

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Komisija

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisija

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Komisija

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Komisija

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Komisija

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Taryba

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija