Ulrike LUNACEK
  • Ulrike
    LUNACEK
  • Austrija
  • Gimimo data: 1957 m. gegužės 26 d., Krems a.d. Donau

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

349

Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (balsavimas)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.1)

ES politiniai santykiai su ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (balsavimas)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.7)

ES politiniai santykiai su ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(5.6)

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė (diskusijos)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė (diskusijos) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

„Nordstream 2“ (diskusijos)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

„Nordstream 2“ (diskusijos) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Kambodža: Kemo Sokhos atvejis

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(5.1)

Sąjungos padėtis (diskusijos)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

7

PRANEŠIMAS dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

PRANEŠIMAS dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 m.

LIBE
16-07-2015 A8-0230/2015

PRANEŠIMAS dėl 2013 m. pažangos lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje

FEMM
28-01-2015 A8-0015/2015

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, pagal kurį iš dalies keičiamas susitarimas siekiant išplėsti jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, atsižvelgiant į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pabaigą, sudarymo projekto

AFET
25-10-2016 AFET_AD(2016)589215

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos), taikymo

LIBE
22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

81

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

24-10-2017 B8-0577/2017

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0459/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžano žurnalisto Afgano Muchtarli atvejo

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on the case of Afgan Mukhtarli and the situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0415/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perkėlimo įgyvendinimo

15-05-2017 B8-0340/2017

Klausimai raštu

45

  Alleged deal with Libyan militias to stem migrant flows

05-09-2017 E-005531/2017 Komisija

  Unpaid internships at the European Commission

14-07-2017 E-004895/2017 Komisija

  Women in Colombia

13-07-2017 E-004761/2017 Komisija

  Breakdown of documents by security classification levels

20-06-2017 E-004072/2017 Taryba

  VP/HR - EU reaction to attacks on human rights defenders in Honduras

29-03-2017 E-002214/2017 Komisija

  Meeting between President Ilham Aliyev and President Juncker

16-02-2017 E-001049/2017 Komisija

  Initiatives aimed at increasing access to healthcare services for Roma in the European Union

27-01-2017 E-000456/2017 Komisija

  Reintroduction of forced sterilisation of transgender persons in Slovakia

28-11-2016 E-008856/2016 Komisija

  Commissioner Günther Oettinger's racist, homophobic and sexist comments

16-11-2016 E-008588/2016 Komisija

  VP/HR — Protection of LGBTI people in Morocco

08-11-2016 P-008430/2016 Komisija

Klausimai žodžiu

21

Interpolo arešto orderiai ("raudonieji perspėjimai") ir Turkija

08-09-2017 O-000073/2017 Komisija

Interpolo arešto orderiai ("raudonieji perspėjimai") ir Turkija

08-09-2017 O-000072/2017 Taryba

Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei

15-06-2017 O-000056/2017 Komisija

Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei

15-06-2017 O-000055/2017 Taryba

Laiko, kurį moksleiviai praleidžia mokydamiesi užsienyje, pripažinimas

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000016/2017 Taryba

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija, seksizmu ir kitų formų netolerancija

27-10-2016 O-000132/2016 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

1

 

Kova su terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

. – I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.