Oreste ROSSI
 • Oreste
  ROSSI
 • Italija
 • Gimimo data: 1964 m. kovo 24 d., Alessandria

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 11.06.2013 : Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“ - Narys
 • 12.06.2013 / 02.07.2013 : Nepriklausomi nariai - Narys
 • 03.07.2013 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narys

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 14.03.2013 : Lega Nord (Italija)
 • 15.03.2013 / 13.04.2014 : - (Italija)
 • 14.04.2014 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italija)

Narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16.09.2009 / 01.02.2012 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 14.02.2012 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 15.02.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Iranu

Pavaduojantis narys

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 16.07.2009 / 06.10.2009 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 07.10.2009 / 18.01.2012 : Biudžeto komitetas
 • 19.01.2012 / 02.07.2013 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

424

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.28)

Padėtis Irane (diskusijos)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Medicinos prietaisai (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.17)

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Galvijų elektroninis identifikavimas (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.36)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

7

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių

ENVI
28-01-2014 ENVI_AD(2014)521552

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)480682

NUOMONĖ dėl neįgaliųjų judumo ir įtraukties ir dėl 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios

ENVI
25-05-2011 ENVI_AD(2011)460915

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai darbe ir viso asbesto pašalinimo galimybių

ENVI
10-01-2013 ENVI_AD(2013)494492

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)486102

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

47

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0564/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the situation in the Democratic Republic of Congo

10-12-2012 B7-0563/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Gazoje

20-11-2012 B7-0523/2012

  Motion for a resolution on Human rights situation in Iran, particularly mass execution and recent death of the blogger Sattar Beheshti

19-11-2012 B7-0501/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0480/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

6

Rašytinis pareiškimas dėl nepilnamečių vaikų teisių apsaugos siekiant išlaikyti artimą vaiko ryšį su abiem tėvais, net jeigu jie oficialiai gyvena skyrium ar yra išsituokę

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Nebegalioja

Detalės

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 54 - 23-01-2014

Rašytinis pareiškimas dėl jautrumo daugeliui cheminių medžiagų ir padidėjusio jautrumo elektrai pripažinimo tarptautinėje statistinėje ligų ir sveikatos problemų klasifikacijoje

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Nebegalioja

Detalės

Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI

Pateikimo data : 12-03-2012
Galioja iki : 14-06-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 188 - 14-06-2012

Rašytinis pareiškimas dėl italų kalbos diskriminavimo reglamentuojant ES kalbų vartojimą

12-03-2012 P7_DCL(2012)0009 Nebegalioja

Detalės

Oreste ROSSI

Pateikimo data : 12-03-2012
Galioja iki : 14-06-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 18 - 14-06-2012

Rašytinis pareiškimas dėl poreikio užtikrinti atitinkamą kompensaciją infekuoto kraujo perpylimo aukoms

23-03-2011 P7_DCL(2011)0011 Nebegalioja

Detalės

Oreste ROSSI

Pateikimo data : 23-03-2011
Galioja iki : 23-06-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 60 - 23-06-2011

Rašytinis pareiškimas dėl minimalaus pagalbos lygio nustatymo Europoje

18-10-2010 P7_DCL(2010)0079 Nebegalioja

Detalės

Oreste ROSSI

Pateikimo data : 18-10-2010
Galioja iki : 03-02-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 03-02-2011

Rašytinis pareiškimas dėl psichikos sutrikimų turinčių ligonių orumo

06-10-2010 P7_DCL(2010)0073 Nebegalioja

Detalės

Oreste ROSSI

Pateikimo data : 06-10-2010
Galioja iki : 20-01-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 67 - 20-01-2011

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

1354

  Risks associated with the use of antibacterial soaps

24-04-2014 E-005524/2014 Komisija

  Creation of a special criminal court to hear charges against the UÇK

24-04-2014 E-005523/2014 Komisija

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisija

  Turbines to extend wind energy exploitation

14-04-2014 E-004662/2014 Komisija

  Silent slaughter of greyhounds in Europe

14-04-2014 E-004661/2014 Komisija

  Protection of bumblebees

14-04-2014 E-004660/2014 Komisija

  Homeopathic medicine

14-04-2014 E-004659/2014 Komisija

  US-made weapons in the hands of Syrian rebels

14-04-2014 E-004658/2014 Komisija

  Car bomb in Greece

14-04-2014 E-004657/2014 Komisija

  Abruzzo regional law on access to beaches for domestic animals

14-04-2014 E-004656/2014 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija