Kristiina OJULAND : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Biuro narė

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estija)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estija)

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atakų prieš informacines sistemas ir dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2005/222/TVR panaikinimo  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl švietimo ir religinės diskriminacijos Pakistane  
- P7_DCL(2012)0017 - Nebegalioja  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Pateikimo data : 17-04-2012
Galioja iki : 17-07-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 56 - 05-07-2012
Rašytinis pareiškimas dėl Ašrafo stovyklos  
- P7_DCL(2010)0075 - Priimta  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Pateikimo data : 06-10-2010
Galioja iki : 20-01-2011
Priimta (data) : 25-11-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0452
Pasirašiusiųjų skaičius : 401 - 25-11-2010

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos