Kristiina OJULAND

Frakcijos

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Biuro narė

Nacionalinės partijos

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estija)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estija)

Narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užsienio reikalų komitetas

Pavaduojanti narė

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

217

Balsuoti skirtas laikas

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Rusija. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Lietuvos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Organų ėmimas persodinimui Kinijoje (diskusijos)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Europos kaimynystės priemonė (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonominės prekybos lengvatos Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atakų prieš informacines sistemas ir dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2005/222/TVR panaikinimo

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

297

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl švietimo ir religinės diskriminacijos Pakistane

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Nebegalioja

Detalės

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Pateikimo data : 17-04-2012
Galioja iki : 17-07-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 56 - 05-07-2012

Rašytinis pareiškimas dėl Ašrafo stovyklos

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Priimta

Detalės

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Pateikimo data : 06-10-2010
Galioja iki : 20-01-2011
Priimta (data) : 25-11-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0452
Pasirašiusiųjų skaičius : 401 - 25-11-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komisija

Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje

02-10-2013 O-000102/2013 Komisija

Draudimas išduoti vizą Rusijos pareigūnams. Su EP rekomendacija susiję tolesni veiksmai

06-02-2013 O-000010/2013 Komisija

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komisija

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komisija

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komisija

ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma

15-02-2012 O-000037/2012 Komisija

ES prisijungimas prie EŽTK ir EŽTT reforma

15-02-2012 O-000036/2012 Taryba

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos