Europos Parlamente akredituoti padėjėjai

Padėjėjai

Nariai

EBERLEN Mathias
Leinen Jo
EGEA HERRERO Ana Maria
Girauta Vidal Juan Carlos
EKFELDT Ulrika
Lövin Isabella
EL AISSI Malika
Reding Viviane
ELLES Nicholas
Corbett Richard
ELLI Carlo
Moi Giulia
EMIRYAN Yolanda
Donchev Tomislav
ENCHEV Tsvetan
Mihaylova Iskra
ENGERT Stefanie
Gräßle Ingeborg
ENGHELMAIER Giovanni
Dorfmann Herbert
Enguita Lopez Marta
Ayuso Pilar
ENTRENA ROVERS Alexandra
de Grandes Pascual Luis
EPITIDEIOU Martha
Fountoulis Lampros
ERBANOVA Helena
Zdechovský Tomáš
ERSHAD Sakib
Karim Sajjad
ERTUNA LAGRAND Turkan
Tang Paul
ESCHENBURG Paul Jonas
Noichl Maria
ESPEGEL BETEGON Maria
Díaz de Mera García Consuegra Agustín
ETCHECOLATZ Facundo
Lope Fontagné Verónica
ETCHECOPAR Timothee
Muselier Renaud

Akredituoti padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselyje, Liuksemburge ar Strasbūre) ir su jais Europos Parlamentas yra tiesiogiai sudaręs sutartį pagal ES teisę. Vietiniai padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš ES valstybių narių ir darbo sutartis su jais sudaro EP narys, vadovaudamasis toje valstybėje narėje galiojančiomis privatinės teisės normomis.