Europos Parlamente akredituoti padėjėjai

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Padėjėjai

Nariai

Akredituoti padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselyje, Liuksemburge ar Strasbūre) ir su jais Europos Parlamentas yra tiesiogiai sudaręs sutartį pagal ES teisę. Vietiniai padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš ES valstybių narių ir darbo sutartis su jais sudaro EP narys, vadovaudamasis toje valstybėje narėje galiojančiomis privatinės teisės normomis.