Europos Parlamente akredituoti padėjėjai

Padėjėjai

Nariai

PALAU GARCIA Isuka
Aguilera García Clara Eugenia
PAPAZOGLOU Nikolaos
Androulakis Nikos
POLLOK Patrick
Arimont Pascal
PRADOURA Guillaume
Bay Nicolas
PRZYBYLA-WIESNIAK Margareta Julita
Jazłowiecka Danuta

Akredituoti padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselyje, Liuksemburge ar Strasbūre) ir su jais Europos Parlamentas yra tiesiogiai sudaręs sutartį pagal ES teisę. Vietiniai padėjėjai yra įdarbinti vienoje iš ES valstybių narių ir darbo sutartis su jais sudaro EP narys, vadovaudamasis toje valstybėje narėje galiojančiomis privatinės teisės normomis.