Jean-Marie LE PEN : Sākums 

Loceklis 

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, lai lūgtu Tiesas atzinumu par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (B8-0051/2019) FR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti