Mikael GUSTAFSSON
 • Mikael
  GUSTAFSSON
 • Zviedrija
 • Dzimis 1966. gada 6. marts, Dragsfjärd

Politiskās grupas

 • 22.09.2011 / 04.10.2011 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Loceklis
 • 05.10.2011 / 12.01.2012 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Prezidija loceklis
 • 13.01.2012 / 06.02.2012 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 07.02.2012 / 30.06.2014 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 22.09.2011 / 30.06.2014 : Vänsterpartiet (Zviedrija)

Priekšsēdētājs

 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Loceklis

 • 26.09.2011 / 18.01.2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 26.09.2011 / 02.10.2011 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 24.10.2011 / 20.05.2012 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 24.10.2011 / 12.02.2012 : Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19.01.2012 / 18.11.2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 17.10.2011 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

Activités parlementaires en plénière pour la 7ème législature

Uzstāšanās plenārsēdēs

159

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

Patēriņa preču drošums (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.5)

Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.2)

Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.14)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

ZIŅOJUMS par sieviešu lomu videi draudzīgā ekonomikā

FEMM
17-07-2012 A7-0235/2012

ZIŅOJUMS par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā

FEMM
27-10-2011 A7-0351/2011

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

22

ZIŅOJUMS attiecībā uz ES 2013. gada ziņojumu par attīstības politikas saskaņotību

DEVE
06-03-2014 A7-0161/2014

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

ZIŅOJUMS par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

ZIŅOJUMS par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām

FEMM
03-12-2013 A7-0426/2013

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2012. gadā un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

DEVE
06-11-2013 DEVE_AD(2013)519585

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

41

ATZINUMS par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

ATZINUMS par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē

DEVE
22-01-2014 DEVE_AD(2014)521752

ATZINUMS par ES vispārējo pieeju un tās ietekmi uz ES ārējās darbības konsekvenci

DEVE
21-01-2014 DEVE_AD(2014)523103

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Gabonas Republikas protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē

DEVE
18-12-2013 DEVE_AD(2013)519450

ATZINUMS par stāvokli pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads)

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

ATZINUMS par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519533

ATZINUMS par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

ATZINUMS par ES vispārējo pieeju un tās ietekmi uz ES ārējās darbības konsekvenci

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

ATZINUMS par starptautiskās sabiedrības centieniem saistībā ar attīstības un valsts izveides sekmēšanu Dienvidsudānā

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu

DEVE
01-10-2013 DEVE_AD(2013)519506

Rezolūcijas priekšlikumi

20

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0258/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vardarbību pret sievietēm Indijā

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0033/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0581/2012

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par cīņu ar ēšanas traucējumiem

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Zaudējis spēku

Detalizēti

Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT

Sākuma datums : 09-12-2013
Zaudē spēku : 09-03-2014
Parakstītāju skaits : 68 - 10-03-2014

Rakstiska deklarācija par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu

19-11-2012 P7_DCL(2012)0037 Zaudējis spēku

Detalizēti

Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Sākuma datums : 19-11-2012
Zaudē spēku : 19-02-2013
Parakstītāju skaits : 287 - 07-02-2013

Rakstiska deklarācija par romu holakausta upuru Eiropas atceres dienas noteikšanu

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Zaudējis spēku

Detalizēti

Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM

Sākuma datums : 10-09-2012
Zaudē spēku : 13-12-2012
Parakstītāju skaits : 160 - 13-12-2012

Parlamentārie jautājumi

53

  Torture of political prisoners in Egypt

01-04-2014 E-004034/2014

Uzņēmumu līdzdalība nelegālu Izraēlas apmetņu izveidē

06-02-2014 O-000033/2014

Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana

30-01-2014 O-000029/2014

Personu ar invaliditāti tiesības

15-01-2014 O-000013/2014

  Temporary employment agencies: the example of Lagena Distribution

16-12-2013 P-014122/2013

  VP/HR - Islamic Republic of Iran

29-11-2013 E-013576/2013

  Construction of football stadium in Qatar for the 2022 World Cup

09-10-2013 P-011553/2013

  Unequal requirements for test vehicles and driving tests for A-class licences in the EU

23-09-2013 P-010766/2013

  The Tigris valley

29-08-2013 P-009711/2013

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija