Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1954. gada 29. jūnijs, London

Uzstāšanās plenārsēdēs

41

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladeša, tostarp bērnu laulības

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (debates)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (debates) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai (īss izklāsts)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (debates)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

14

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

ZIŅOJUMS par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

ZIŅOJUMS par sociālo dempingu Eiropas Savienībā

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

ZIŅOJUMS par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) — pašreizējais stāvoklis un perspektīva

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2014. gada prioritāšu īstenošana

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Rezolūcijas priekšlikumi

7

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par atbalstu invalīdiem piemērotu tualešu īpatsvara palielināšanai ES

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Zaudējis spēku

Detalizēti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 124 - 28-07-2016

Parlamentārie jautājumi

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisija

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisija

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komisija

Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

ES lauksaimniecības inovācijas sistēmas

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

1

 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels