Kārlis ŠADURSKIS : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Latvija)

Biedrs 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Es atbalstu jauno Autortiesību direktīvu, jo uzskatu, ka radošo profesiju pārstāvjiem ir tiesības saņemt atlīdzību par savu darbu arī digitālajā vidē. Nav pieņemami, ka lielās interneta platformas pelna miljonus, izmantojot citu radītu saturu - bez jebkāda pienākuma par to norēķināties. Vai direktīva pieliks punktu vārda brīvībai un nogalinās internetu? Nē! Bet internets vairs nebūs mežonīgie rietumi autortiesību turētājiem. Protams, jaunā Autortiesību direktīva nav nevainojama, bet tas ir labākais iespējamais kompromiss starp visām iesaistītajām pusēm un interesēm, lai aizstāvētu radošo profesiju tiesības digitālajā vidē 21. gadsimta sākumā.

Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0212/2019)  
 

Par šo rezolūciju bija tikai viens balsojums, tādēļ to atbalstīju. Šī ir visnotaļ simboliska rezolūcija, kurai nav un nebūs pilnīgi nekāda juridiska spēka. Taču gribu paskaidrot, ka man pilnīgi nepieņemams liekas 23. punkts, kurš prasa dalībvalstīm nodrošināt drošus un legālus ceļus ne tikai bēgļu, bet arī visu citu migrantu, patvēruma meklētāju nokļūšanai Eiropas Savienībā.

Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0096/2019, B8-0099/2019)  
 

Es atturējos balsojumā par FEMM komitejas rezolūciju “par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā”, jo uzskatu, ka rezolūcija ir gaužām neobjektīva, ar izteikti kreisu politisko uzstādījumu. Rezolūcijas teksta kvalitāte ir ļoti zema un neskaitāmie dalītie balsojumi to nekādi nespēj uzlabot. Uzskatu, ka sieviešu tiesību ievērošana ES un dzimumu līdztiesība ir ļoti nopietni jautājumi, taču šī rezolūcija to padara par politisku izsmieklu un kreiso spēku mēģinājumu piesaistīt balsis pirms vēlēšanām, tādēļ te nav citas iespējas, kā atturēties balsojumā.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija