Andrej PLENKOVIĆ

Uzstāšanās plenārsēdēs

644

Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā (A8-0236/2016 - Ska Keller)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.4)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0247/2016 - Laura Agea)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.5)

Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (A8-0254/2016 - Markus Ferber)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.7)

Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.9)

Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (A8-0225/2016 - Renate Weber)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.10)

Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (A8-0256/2016 - Ivo Belet)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(10.3)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojumu Eiropas Parlamentam

BUDG
22-01-2015 BUDG_AD(2015)544127

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

183

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Vjetnamu

08-06-2016 RC-B8-0754/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Kambodžu

08-06-2016 RC-B8-0753/2016

  Motion for a resolution on Cambodia

06-06-2016 B8-0768/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0766/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Vietnam

06-06-2016 B8-0765/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Džibutiju

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Gambiju

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Krimas tatāriem

11-05-2016 RC-B8-0582/2016

  Motion for a resolution on Djibouti

09-05-2016 B8-0601/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Kaklasaites dienu

18-11-2015 B8-1229/2015

Rakstiskas deklarācijas

4

Rakstiska deklarācija par Eiropas reģioniem bez ĢMO

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Zaudējis spēku

Detalizēti

Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ

Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 80 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par nolaupītu kultūras vērtību atgriešanu un tirdzniecības apkarošanu

27-04-2016 P8_DCL(2016)0049 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Andrey KOVATCHEV , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU

Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 56 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas kaklasaites dienas noteikšanu

11-04-2016 P8_DCL(2016)0029 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Milan ZVER , Ruža TOMAŠIĆ , Andrey KOVATCHEV , Davor Ivo STIER , Ivana MALETIĆ , Tonino PICULA , Andrej PLENKOVIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Biljana BORZAN , Jozo RADOŠ , Marijana PETIR , Ivan JAKOVČIĆ , Thomas MANN

Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 22 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par pārmērīgi augstiem mobilo sakaru tarifiem ES

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES

Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 177 - 25-05-2016

Rakstiski jautājumi

32

  Women in management positions

24-06-2016 E-005088/2016 Komisija

  Vocational training without entering into an employment relationship

24-06-2016 E-005087/2016 Komisija

  Drinking water

24-06-2016 E-005086/2016 Komisija

  Effective administration of justice

31-05-2016 E-004531/2016 Komisija

  EU Global Strategy

31-05-2016 E-004493/2016 Komisija

  VP/HR - Projected return to the death penalty in the Philippines

31-05-2016 E-004488/2016 Komisija

  VP/HR - Situation of Crimean Tatars

12-05-2016 E-003966/2016 Komisija

  Integration of Roma in Croatia

23-03-2016 E-002444/2016 Komisija

  Air pollution problem in Slavonski Brod

14-01-2016 E-000268/2016 Komisija

ES pretpasākumi Krievijas tirdzniecības sankcijām pret Ukrainu

04-01-2016 P-000001/2016 Komisija

Mutiski jautājumi

1

Vācijas likums par minimālo algu

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija