Eric ANDRIEU : Sākums 

Loceklis 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti