Michèle ALLIOT-MARIE : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm 

Locekle 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Ārlietu komiteja 

Aizstājēja 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti