Roberta METSOLA : Sākums 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Roberta METSOLA  
Roberta METSOLA 

Vietnē “EP Newshub”

Kontakti