Ruža TOMAŠIĆ : Sākums 

Locekle 

Zivsaimniecības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Aizstājēja 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- PECH_AD(2019)642908 -  
-
PECH 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti