Dubravka ŠUICA : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti