• Alain   LAMASSOURE  

Alain LAMASSOURE : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums