Alain LAMASSOURE : 5. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-1999 / 01-07-2003 : Union pour la démocratie française (Francija)
 • 02-07-2003 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacija attiecibam ar Dienvidafriku

Biedrs 

 • 21-07-1999 / 16-03-2000 : Rupniecibas, arejas tirdzniecibas, petijumu un energijas komisija
 • 17-03-2000 / 14-01-2002 : Arlietu, cilvektiesibu, kopigas drošibas un aizsardzibas politikas komisija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības politikas komiteja
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : ES-Kipras Apvienotās parlamentārās komitejas delegācija
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm

Aizstājējs 

 • 21-07-1999 / 17-02-2000 : Ekonomikas un monetaro lietu komisija
 • 17-02-2000 / 14-01-2002 : Konstitucionalo lietu komisija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Draft resolution on Aung San Suu Kyi and Leyla Zana, Sakharov Price laureats EN  
- B5-0806/2001  

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija on the election of the President of the European Commission by the European Parliament EN  
- P5_DCL(2002)0017 - Pieņemts  
Jo LEINEN , Alain LAMASSOURE , Cecilia MALMSTRÖM , Monica FRASSONI , Mihail PAPAYANNAKIS  
Sākuma datums : 17-10-2002
Zaudē spēku : 17-01-2003
Pieņemts (datums) : 16-01-2003
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P5_TA(2003)0027
Parakstītāju skaits : 320 - 16-01-2003
Rakstiska deklarācija on a Constitution for Europe EN  
- P5_DCL(2001)0003 - Zaudējis spēku  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Mihail PAPAYANNAKIS  
Sākuma datums : 21-03-2001
Zaudē spēku : 21-06-2001
Parakstītāju skaits : 138 - 21-06-2001