Charlie WEIMERS : Sākums 

Loceklis 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Irāku 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti