Marju LAURISTIN
  • Marju
    LAURISTIN
  • Igaunija
  • Dzimšanas gads: 1940. gada 7. aprīlis, Tallinn

Uzstāšanās plenārsēdēs

58

Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

2016. gada ziņojums par Turciju (debates)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (debates)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Civiltiesību noteikumi par robotiku (debates)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (debates)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Eiropas sociālo tiesību pīlārs (debates)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Eiropas rūpniecības digitalizāciju

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

27

Rezolūcijas priekšlikums par antisemītisma apkarošanu

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums par ES un Turcijas attiecībām

22-11-2016 B8-1283/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par žurnālistu stāvokli Turcijā

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par transatlantiskajām datu plūsmām

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Kongo Demokrātisko Republiku

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Rakstiska deklarācija par ES makroreģionālo stratēģiju efektīvāku un koordinētāku īstenošanu

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Zaudējis spēku

Detalizēti

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Sākuma datums : 27-04-2015
Zaudē spēku : 27-07-2015
Parakstītāju skaits : 79 - 28-07-2015

Rakstiski jautājumi

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komisija

Apsūdzības par Eiropas fondu piesavināšanos Ungārijā

28-09-2016 E-007203/2016 Komisija

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Komisija

ES pretpasākumi Krievijas tirdzniecības sankcijām pret Ukrainu

04-01-2016 P-000001/2016 Komisija

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komisija

Mutiski jautājumi

4

Starptautiskā Romu diena

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Starptautiskā Romu diena

08-03-2017 O-000016/2017 Padome

Sekas, kas izriet no Vispārējās tiesas rīkojumiem par ES un Turcijas paziņojumu

06-03-2017 O-000014/2017 Komisija

Pārrobežu e-identifikācijas rīku un tiešsaistes pakalpojumu izvēršana

08-03-2016 O-000042/2016 Komisija