Luděk NIEDERMAYER : CV 

Oriģinālvalodas versija : CS 

CV (par publicēto informāciju ir atbildīgs pats deputāts)  
Atjaunināts 26/02/2015 

Izglītība (kvalifikācijas un diplomi) 

  • 1989-1989 : augstskola, zinātne: dabaszinātņu doktora grāds teorētiskajā kibernētikā, matemātiskajā informātikā un sistēmteorijā, Jana Evangelistas Purkines Universitāte, Brno

Profesionālā darbība 

  • 1991-2008 : Čehijas Nacionālā banka, eksperts, direktors, Bankas padomes loceklis, padomes priekšsēdētāja vietnieks (civildienests, valsts pārvalde)
  • 2008-2014 : "Deloitte ČR" direktors (privātais sektors)

Politiskā darbība 

Amati Eiropas Savienības iestādēs  
  • 2005-2008 : Ekonomikas un finanšu komitejas loceklis
Amati citās starptautiskās organizācijās  
  • 2000-2008 : bankas starptautisko norēķinu darba grupu loceklis, Čehijas Republikas pārstāvis Starptautiskā Valūtas fonda un Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas sēdēs

Citas aktivitātes 

  • 2005-2008 : Čehijas Banku asociācijas Zinātnes foruma vadītājs, grupu vadītājs: 1) Čehijas Republikas konkurētspējas analīzēs, 2) Čehijas Republikas pētniecības prioritāšu analīzēs
  • 2007-2008 : Tiesību aktu ietekmes novērtējuma grupas (RIA) loceklis

Apbalvojumi un goda nosaukumi 

  • Brno Masarika Universitātes Zelta medaļa (2009)

Kontakti