Luděk NIEDERMAYER : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 ... : TOP 09 a Starostové (Čehija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 10-07-2019 ... : Ekonomikas un monetārā komiteja

Biedrs 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājējs 

  • 02-07-2019 ... : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 02-07-2019 ... : Transporta un tūrisma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
  • 12-02-2020 ... : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju

Kontakti