Luděk NIEDERMAYER : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Loceklis 

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm 

Kontakti