Luděk NIEDERMAYER : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Loceklis 

Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība (A8-0277/2018 - Nicola Danti) CS  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) CS  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti