Luděk NIEDERMAYER : Rezolūcijas priekšlikumi 

Kontakti