• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Individuālie rezolūciju priekšlikumi - 8. sasaukums 

Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants