• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613650 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613651 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)613652 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)615183 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- LIBE_AD(2018)615184 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs  
- LIBE_AD(2018)615185 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- LIBE_AD(2018)615187 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole  
- LIBE_AD(2018)615188 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu  
- LIBE_AD(2016)580521 -  
-
LIBE