• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu pagaidu pasākumiem starptautiskās aizsardzības jomā par labu Itālijai un Grieķijai  
- LIBE_AD(2015)564968 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- LIBE_AD(2015)564966 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu  
- LIBE_AD(2015)557412 -  
-
LIBE