Dan NICA : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Ārlietu komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti