Maria GRAPINI : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Locekle 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Budžeta kontroles komiteja 
Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Stāvoklis Venecuēlā (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) RO  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti